Miesięczne Archiwum: Styczeń 2018

4

Styczniowe prace w tunelach

W tunelach zrobiłem na Nowy Rok porządki. Wywiezione są wszelkie resztki łozy i liści po cięciu. Gleba jest zwapnowana zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Podlewam teraz aby wapno powoli rozpuszczało się w glebie, Potem dam...