Miesięczne Archiwum: Styczeń 2013

PODZIAŁ WINOROŚLI WEDŁUG TERMINU DOJRZEWANIA 0

PODZIAŁ WINOROŚLI WEDŁUG TERMINU DOJRZEWANIA

  Termin  dojrzewania       Ilość dni                 Suma aktywnych                                                                                             Temperatur 1. Superwczesny 2. Bardzo wczesny 3. Wczesny 4.Średniowczesny 5.Średni 6.Średniopóżny 7. Późny 8. Bardzo póżny    ...

ROSYJSKIE SKALE PODATNOŚCI I ODPORNOŚCI WINOROŚLI NA CHOROBY 0

ROSYJSKIE SKALE PODATNOŚCI I ODPORNOŚCI WINOROŚLI NA CHOROBY

Odporność na choroby jest oceniana w skali pięciopunktowej. Najwyższa odporność – 5 punktów. Najniższa odporność – 0 punktów. Mówiąc o odporności (устойчивость) na choroby, rozumiemy ocenę w następujący sposób: 5 punktów – bardzo odporne odmiany   4...

0

Ukorzenianie 2013

    01.05.2013r. Druga tura ukorzeniania zakończona. Pomimo, że ukorzeniałem tylko dwa tygodnie sztobry maja bardzo ładne kalusy a nawet korzenie. Tym razem nie eksperymentowałem. Wystarczył ukorzeniacz AB, woda i perlit. Temperatura początkowa 28C...